Nástěnka

 • Nabídka tříd s rozšířenou výukou jazyků a TV

  Information
  22 leden 2021
  NABÍDKA TŘÍD S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ A TĚLESNÉ VÝCHOVY Základní škola Břeclav, Slovácká 40 nabízí žákům letošních 5. tříd pro následující školní rok 2021/2022 umístění v 6. třídách se sportovním zaměřením a se zaměřením na cizí jazyky. Třída s rozšířenou...
 • Třída s rozšířenou výukou AJ, M a logiky

  Information
  18 leden 2021
  Vážení rodiče,  ve školním roce 2021/2022 otevřeme další 1. třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky.  Společně se Světem vzdělání Vás zveme na informační schůzku, která proběhne 3. 2. 2021 v 16:00 v jídelně školy. Již nyní se můžete...
 • Informace k provozu od 4. 1. 2021

  Information
  31 prosinec 2020
  Vážení rodiče, od 4. 1. 2021 je povolena ve škole přítomnost pouze žáků 1. a 2. tříd. Tato situace byla již v listopadu, takže organizace bude probíhat velmi podobně. Zde je několik provozních informací: 1. a 2. třídy příchod do budovy umožněn od...
 • VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  Information
  16 prosinec 2020
  Vážení rodiče, milí žáci, v pondělí 21. a úterý 22. 12. jsou pro žáky nařízené "volné dny", výuka bude ukončena 18. 12. V pátek se tedy budeme loučit a přát si krásné prožití vánočních prázdnin. Konec výuky nebude významně krácen, bližší informace...
 • Informace k provozu školy od 30. 11.

  Information
  26 listopad 2020
  Vážení rodiče, milí žáci, od 30. 11. dochází k očekávaným změnám, celý první stupeň + 9. ročník nastoupí k prezenční výuce, u 6., 7., 8. ročníku bude docházet ke střídání prezenční a distanční výuky po týdnu.Podrobné informace budou vybraným...
 • Informace k provozu školy od 18. 11.

  Information
  12 listopad 2020
  Vážení rodiče, od středy 18. 11. je povolena přítomnost žáků 1.  a 2. tříd ve škole. Jsme za to rádi a moc se na žáky těšíme. Zde je několik provozních informací: 1. a 2. třídy příchod do budovy umožněn od 7:30 do 8:00 výuka žáků 1. a 2. tříd bude...
 • Školní psycholog – konzultační hodiny a info

  Information
  12 listopad 2020
  Vážení rodiče, milí žáci, i v průběhu distanční výuky se na nás můžete obracet. Mgr. Anna Fiľová (pro 1. - 4. ročník) - nabízím telefonické  774 349 793 nebo skype konzultace ve všední dny od 9:00 do 17:00. Volat můžete i bez předchozí domluvy. Na...
 • Zřízení dětské skupiny

  Information
  14 říjen 2020
  Na základě mimořádného opatření Vlády ČR usnesením ze dne 12. 10. 2020 číslo 1033 a rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje se zřizuje na ZŠ Břeclav, Slovácká 40 dětská skupina Zaměstnavatelé, kteří jsou uvedeni v usnesení, budou osloveni...
 • Aktuální informace k distanční výuce

  Information
  13 říjen 2020
  Vážení rodiče, dle usnesení vlády ČR se od 14. 10. zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Výuka bude probíhat distančně do 23. 10., poté je týden volna a 2. 11. by se alespoň žáci 1. stupně mohli vrátit do školy...
 • Omezení provozu 2. stupně ZŠ

  Information
  09 říjen 2020
  Vážení rodiče, na základě krizového opatření vlády se omezuje provoz 2. stupně ZŠ. V týdnu od 12. do 16. 10. budou ve škole přítomni žáci 6. a 7. ročníku. Žáci 8. a 9. tříd zůstávají doma a vzdělávají se distančně. V týdnu od 19. do 23. 10. to bude...
 • Nařízení mimořádného opatření KHS JM

  Information
  05 říjen 2020
  Vážení rodiče, zde je Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020. Zajímá nás bod 5 a 6 - žáci si dva týdny nezazpívají, žáci 2. stupně nezasportují. Zaměřujeme se na výuku venku tak jako...
 • Výsledky voleb členů školské rady

  Information
  25 září 2020
  Z kandidátů na člena školské rady zvolených zákonnými zástupci žáků byli ve 2. kole voleb dne 24. 9. 2020 zvoleni paní Ivana Brhelová a Ing. Martin Marták. Mgr. Martin Janošekředitel školy
 • Kandidáti na člena šk. rady z řad zákonných zástupců žáků

  Information
  22 září 2020
  Z navržených zástupců tříd byli v 1. kole voleb zvoleni tito kandidáti: Třída   Třídní učitel Kandidát na člena ŠR           Třída   Třídní učitel Kandidát na člena ŠR   1. A Markéta Valachová Miluše Kodlová   6. B Lucie Čechová Martin Marták 1. B Kateřina Dudová Adam...
 • Pozvánka na šk. přebor v přespolním běhu

  Information
  18 září 2020
  Vážení rodiče a žáci, v pondělí 21. 9. 2020 se koná školní přebor v přespolním běhu, který proběhne v „Česnekovém lese“ (u polikliniky). Pro žáky sportovních tříd je závod povinný, ale velmi rádi uvítáme i zájemce z jiných tříd. Mladší kategorie (6. a...
 • Aktuální informace a opatření ke dni 17. 9. 2020

  Information
  17 září 2020
  Vážení rodiče, předem se omlouvám za neustálé změny pravidel. Na základě opatření MZČR bude od zítřejšího dne (tj. od 18. září) povinné nošení roušek ve školách i během výuky u 2. stupňů základních škol. Žáků 1. stupně se to prozatím netýká. S...
 • Třídní schůzky 22. a 24. 9. se ruší

  Information
  14 září 2020
  Vážení rodiče, vzhledem k aktuálnímu vývoji situace se třídní schůzky 22. a 24. 9. ruší. Třídní učitelé zašlou veškeré potřebné informace v průběhu příštího týdne přes Edupage. Dále vám bude zaslán dotazník ke zjištění podmínek distančního...
 • Aktuální informace a opatření ke dni 9. 9. 2020

  Information
  09 září 2020
  Vážení rodiče, od zítřka 10. 9. platí ve společných prostorách školy povinnost nosit roušku. Znění mimořádného opatření naleznete na následujícím odkazu... https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani/ Mgr...
 • Aktuální informace a opatření

  Information
  08 září 2020
  Vážení rodiče, milí žáci, máme za sebou první týden školy. Ze vzájemného setkání bylo nadšeno mnoho učitelů a dokonce i mnoho žáků. Rádi bychom, aby to tak zůstalo. Koronavirová situace se bude postupně zhoršovat a my musíme udělat maximum pro to,...
 • Provoz školy a opatření vzhledem ke Covid-19

  Information
  28 srpen 2020
  Vážení rodiče, seznamte se s dokumenty, které zpracovala škola v souladu s upraveným manuálem MŠMT ke dni 24. 8. 2020 – PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE VZHLEDEM KE COVID-19. Vztahuje se na základní provozní podmínky školy v...
 • Vyhlášení voleb do školské rady

  Information
  27 srpen 2020
  Ředitel školy Mgr. Martin Janošek vyhlašuje v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu volby do školské rady. Volby se uskuteční v úterý 22. 9. a ve čtvrtek 24. 9.  od 16 do 18 h (v rámci třídních schůzek).   Školská rada...
 • Provoz školní družiny ve školním roce 2020/2021

  Information
  27 srpen 2020
  dne 1. 9. 2020 ranní družina není v provozu odpolední družina do 16:30 hod. od 2. 9. 2020 - plný provoz školní družiny ranní družina 6:30 - 7:40 hod. odpolední družina 11:40 - 16:30 hod. Dagmar Rylichovávedoucí školní družiny
 • Slavnostní zahájení šk. roku pro  1. ročník

  Information
  26 srpen 2020
  Milý prvňáčku, zveme Tě na slavnostní zahájení školního roku 2020/2021. Přijď se svými rodiči v úterý 1. září v 9:00 k hlavnímu vchodu do školy. Třídní učitelky si vás vyzvednou a odvedou do své třídy, kde proběhne uvítání prvňáčků ředitelem školy...
 • Zahájení školního roku 2020/2021

  Information
  26 srpen 2020
  Vážení rodiče, milí žáci, v úterý 1. září začíná školní rok. Žáky 2. – 9. ročníku si v 8:00 vyzvednou třídní učitelé u hlavního vstupu do školy a odvedou si je do tříd, kde proběhne projekce zahájení školního roku ředitelem školy a úvodní třídnická hodina...
 • Provozní doba kanceláře školy v době letních prázdnin

  Information
  29 červen 2020
  Vážení rodiče,  v průběhu letních prázdnin bude kancelář školy v provozu každý pracovní den od 8 do 13 hodin. Žádáme rodiče žáků, kteří nebyli přítomni 26. 6., aby si vyzvedli vysvědčení za uplynulý školní rok. S pozdravem Mgr. Martin Janošekředitel školy...
 • Výběrové řízení na pozici zástupce/zástupkyně ředitele pro 2. st. ZŠ

  Information
  17 červen 2020
  Ředitel Základní školy Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupce/zástupkyně ředitele pro 2. stupeň základní školy Kvalifikační předpoklady: Vzdělání ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických...
 • Konec školního roku

  Information
  16 červen 2020
  Vážení rodiče, předání vysvědčení se uskuteční 26. 6. od 8:00 v kmenových třídách. Škola bude pro postupný příchod žáků otevřena od 7:30. Vstup do školy bude dle standardního režimu umožněn hlavním vchodem, pro žáky 1. tříd zadním vchodem. Žáci by...
 • Setkání rodičů budoucích prvňáků

  Information
  08 červen 2020
  Vážení rodiče, na středu 17. června 2020 jsme pro Vás připravili besedu s Mgr. Annou Fiľovou, školní psycholožkou. Téma: Změny v životě Vašeho dítěte při vstupu do školy Sejdeme se v 16 hodin ve školní jídelně. Po krátké besedě Vás seznámíme se...
 • Hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020

  Information
  01 červen 2020
  Hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 Vážení rodiče, hodnocení výsledků vzdělávání se řídí vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanovuje...
 • Informace k výuce na II. stupni

  Information
  01 červen 2020
  Od 8. června je v souvislosti s dalším uvolněním opatření nařízených vládou a návrhem MŠMT umožněna realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol. Veškerá organizace konzultací, třídnických hodin...
 • Dětské kluby 2020/2021

  Information
  26 kvě 2020
  Vážení rodiče, přihlašování dětí budoucích 4. a 5. tříd do Dětských klubů proběhne v září školního roku 2020/2021. S pozdravem Jitka Loupancová
 • Ředitelské volno 29. a 30. 6. 2020

  Information
  18 kvě 2020
  V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních a technických důvodů ředitelské volno pro žáky na dny 29. a 30. 6. 2020...
 • Pokyny pro žáky 1. stupně

  Information
  13 kvě 2020
  Vážení rodiče žáků prvního stupně, od 25. května je možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. tříd na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a...
 • Přihláška do ŠD na šk. rok 2020/21

  Information
  12 kvě 2020
  Na školní rok 2020/2021 bude otevřena školní družina pro 170 žáků, navštěvujících 1. - 3. třídu ZŠ. Termín odevzdání zápisního lístku: 5. 6. 2020 Po převzetí vám bude sděleno registrační číslo zápisního lístku přes edupage. Rodičům budoucích žáků první...
 • Informace k vstupním testům do 6. ročníku

  Information
  07 kvě 2020
  Na základě vyjádření MŠMT z 6. května stanovilo vedení ZŠ Břeclav, Slovácká 40 termíny vstupních testů do tříd s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy takto: Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy Středa 3. června ve 13:00. Třída s...
 • Výsledky ankety k dálkovému vzdělávání

  Information
  05 kvě 2020
  Vážení rodiče, 23. 4. jsme rozeslali anketu k dálkovému vzdělávání. Zpětná vazba je pro nás důležitá a vzájemný respekt a spolupráce mezi rodinou a školou je zcela zásadní. Dostalo se nám zpátky celkem 140 reakcí. Za vaše názory a podněty děkujeme...
 • Otevření pro žáky 9. tříd (aktualizováno)

  Information
  04 kvě 2020
  Vážení rodiče žáků 9. tříd, v souladu s usnesením vlády je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se budou konat 8. 6. 2020. Naše škola zorganizuje prezenční výuku...
 • Otevření školy pro 1. stupeň

  Information
  04 kvě 2020
  Vážení rodiče žáků 1. stupně, od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. tříd na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale...
 • Výsledky zápisu pro šk. rok 2020/21

  Information
  30 duben 2020
  Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o...
 • Příměstské tábory na ZŠ Slovácká

  Information
  29 duben 2020
  Vážení rodiče, jsme připraveni i letos uspořádat na naší škole příměstské tábory pro děti 1. stupně ZŠ. Vzhledem k nynější situaci čekáme na upřesnění podmínek, za jakých bude možné tábory realizovat. Tábory se uskuteční v červenci, o konkrétních...
 • Poděkování řediteli

  Information
  20 duben 2020
  Za profesionální i lidský přístup děkujeTým ZŠ Slovácká
 • Informace k vstupním testům

  Information
  01 duben 2020
  Vzhledem k současné situaci se původní termíny vstupních testů do třídy s rozšířenou výukou jazyků a do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy na ZŠ Slovácká (6. a 7. května) ruší. Na základě rozhodnutí MŠMT proběhnou vstupní testy nejdříve 14 dnů...
 • Informace k zadávání úkolů

  Information
  24 březen 2020
  Vážení rodiče, řada z vás nám poskytla v posledních dnech zpětnou vazbu k problematice zadávání úkolů v rámci distančního vzdělávání. V naprosté většině se jednalo o pozitivní ohlasy, nicméně některé byly i značně negativní. Proto vás chci...
 • Šk. psycholog - konzultační hodiny a info

  Information
  23 březen 2020
  Konzultační hodiny po dobu trvání karantény Mgr. Lázoková, telefon 774 088 011 Konzultace mohou probíhat telefonicky, s rodiči i dětmi, a to každý všední den mezi 10. a 16. hodinou. Konzultace s dětmi se může týkat aktuální situace i problémů z...
 • Zápis - aktuální informace

  Information
  20 březen 2020
  Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Na ZŠ Slovácká se uskuteční v termínu  od 1. dubna 2020 do 20. dubna 2020. Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 3 první...
 • Poděkování

  Information
  19 březen 2020
  Vážení rodiče a přátelé školy, rád bych touto cestou veřejně poděkoval všem svým zaměstnancům, kteří projevují aktivitu, kreativitu, ochotu a odhodlání. Není snadné se s aktuální situací rychle vyrovnat a není snadné projít touto změnou bez...
 • Aktuální informace pro rodiče ke dni 16. 3. 2020

  Information
  16 březen 2020
  Vážení rodiče, žádosti o ošetřovné budeme řešit elektronicky. Kontaktní pracovník - Simona Kočíková, PO-PÁ 8-12 hodin, tel: 519 370 876, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Vyplněné žádosti vám elektronicky podepíšeme a pošleme na mail. Pracovní sešity a...
 • Aktuální informace pro rodiče ke dni 13. 3. 2020

  Information
  13 březen 2020
  Vážení rodiče, intenzivně pracujeme na novém systému výuky, který si vyžaduje aktuální situace. Je třeba zdůraznit, že vzdělávání pokračuje a velká zodpovědnost teď leží na vás a především na žácích samotných. Domácí práce budou žákům zadávány přes...
 • Škola, jídelna i družina uzavřeny do odvolání

  Information
  10 březen 2020
  Vážení rodiče, škola, školní jídelna i školní družina je od 11. 3. 2020 pro žáky uzavřena až do odvolání. Učitelé vám budou přes Edupage průběžně zasílat materiály a požadavky na domácí přípravu. Obědy na zbytek týdne budou všem automaticky...
 • Pozvánka na Břeclavskou laťku

  Information
  05 březen 2020
  V pátek 27. března 2020 se v tělocvičnách Základní školy Slovácká v Břeclavi uskuteční čtyřicátý druhý ročník Břeclavské laťky, závody jednotlivců a družstev ve skoku vysokém. Tohoto tradičního podniku se každoročně účastní více než stovka...
 • Informace k lyžařskému výcv. kurzu 8. A, 9. A

  Information
  24 únor 2020
  Termín: 2. 3. 2020 (PO) – 6. 3. 2020 (PÁ) Místo:UBYTOVÁNÍ: Rekreační středisko Lorien, Nekoř 254, PSČ 561 63, tel.: 465 625 126, 777 731 725SKIAREÁL:http://www.skiricky.cz/Cena LVK: 2000,- Kč (doprava, ubytování, strava)Kapesné: Dle možností +...
 • Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

  Information
  10 prosinec 2019
  ZÁPIS ZŠ SLOVÁCKÁ, BŘECLAVŠkola se zaměřením na výuku tělesné výchovy a cizích jazyků Zápis proběhne ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00 hodin NĚCO NAVÍC už od první třídy motto školy: " Škola pro život"   na Vaše dítě čekají: tři první třídy jedna první...
 • Organizace školního roku 2019/20

  Information
  11 říjen 2019
 • Automat na školní pomůcky

  Information
  26 září 2019
  EasySchool je studentský projekt s automaty na psací potřeby na základních školách. Podstata projektu spočívá v neomezené dostupnosti školních doplňků ve školách. Díky této skutečnosti se žáci a studenti nemusí stresovat, když před zkouškou...
 • Úvodní slovo ředitele

  Information
  02 září 2019
  Vážení rodiče, milí žáci, vítám vás v novém školním roce. Věřím, že to bude rok plný nových, hodnotných zkušeností a příjemných zážitků. Všem žákům přeji mnoho úspěchů a radosti, ale také schopnost se z případných neúspěchů a chyb poučit. Rodičům pak, aby...

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 519 361 282
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
IZO: 102255113
ČÚ: 86-1846600207/0100