Školní speciální pedagog

Škola ZŠ Břeclav, Slovácká je zapojena do projektu OP Jan Amos Komenský spolufinancovaného Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a je realizovaný MŠMT.

OPJAK

Vážení rodiče, milí žáci,

i v tomto školním roce máte možnost využívat služeb školního speciálního pedagoga. Školní speciální pedagog působí od školního roku 2013/2014 na ZŠ Slovácká, Břeclav.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Je zaměstnancem Národního pedagogického institutu ČR, působí však výhradně na ZŠ Slovácká, Břeclav. Jeho služby mohou využít žáci, jejich rodiče a samozřejmě také pedagogové a pracovníci této školy.

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátit a co Vám může poskytnout:

Děti / žáci mohou školního speciálního pedagoga vyhledat, když mají problémy s učením, nevědí, jak se učit, mají potíže se soustředěním apod. Mohou využít:

 • individuální konzultace při studijním selhávání, při specifických či nespecifických poruchách učení či při výchovných obtížích a poruchách chování;
 • pravidelné individuální hodiny reedukace (náprav) jako žák se specifickými poruchami učení;
 • individuální konzultace a podporu jako mimořádně talentované a nadané dítě;
 • konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:

 • studijní a výchovné problémy dětí;
 • použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí;
 • doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření;
 • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte;
 • v případě zájmu možnost společného setkávání s jinými rodiči dětí se specifickými poruchami učení.

Pedagogové mohou úzce spolupracovat se školním speciálním pedagogem a konzultovat:

 • individuálně výukové a výchovné problémy žáků;
 • volbu vhodných výukových metod a strategií spolu s formou reedukace;
 • podporu a pomoc při vytváření i hodnocení individuálních vzdělávacích plánů pro žáky;
 • cílenou formu podpory u jednotlivých žáků ve spolupráci s asistentem pedagoga.

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

Kontakt

PhDr. Renáta Jurčíková

Pozice: Speciální pedagog
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 515 518 108

Pracovna: dveře č. 122 (chodba k tělocvičnám)

Konzultační hodiny pro rodiče a pedag. pracovníky

 Út - čt  14:45 – 15:30

Konzultace jsou možné na základě telefonické či mailové domluvy i v jiný den (např. ve středu).
Doporučuji domluvit se na společné schůzce předem.
Krizová intervence je poskytována ihned.

 

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 515 518 101
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
ČÚ: 86-1846600207/0100