Nabídka 6. tříd s rozšířenou výukou jazyků a TV

Základní škola Břeclav, Slovácká 40 nabízí žákům letošních 5. tříd pro následující školní rok 2023/2024 umístění v 6. třídách se sportovním zaměřením a se zaměřením na cizí jazyky.

Třída s rozšířenou výukou cizích jazyků:

 • 4 hodiny anglického jazyka
 • konverzace v anglickém jazyce
 • další cizí jazyk z nabídky školy (němčina, ruština, francouzština
 • mimoškolní aktivity rozšiřující znalosti a dovednosti v anglickém jazyce
 • příprava nadaných žáků a jejich účast v konverzačních soutěžích
 • návštěvy rodilých mluvčí z anglicky mluvících zemí
 • výuka hudební výchovy a dějepisu metodou CLIL (propojení těchto předmětů s anglickým jazykem)
 • výuka v odborné jazykové učebně a sluchátkové učebně
 • využívání moderních výukových metod
 • využívání výukových programů cizích jazyků na PC

Vstupní testy z českého a anglického jazyka do této třídy proběhnou na ZŠ Slovácká ve středu 26. dubna 2023 (písemná část), konverzační část testů v pátek 28. dubna 2023.

Test z anglického jazyka ověří čtení a poslech s porozuměním, znalost gramatiky, slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích a úroveň komunikativních dovedností.

Test z českého jazyka ověří čtenářskou gramotnost, dovednosti spojené se stavbou a významy slov, osvojení pravopisu a užívání správných gramatických tvarů.

Z výsledků bude rozhodnuto o vhodnosti zařazení žáka do této třídy, která má dlouholetou tradici a vykazuje vynikající výsledky v předmětových soutěžích, mezinárodních projektech a při přijímacích zkouškách na střední školy.

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

 • zvýšený počet hodin výuky tělesné výchovy
 • plavecký a bruslařský výcvik po celou dobu docházky na 2. stupeň ZŠ
 • pohybová a kondiční příprava v předmětu sportovní hry
 • mimoškolní aktivity se sportovním zaměřením
 • každoroční lyžařský výcvikový kurz
 • jarní sportovní soustředění
 • práce s talentovanými žáky a jejich příprava na sportovní soutěže
 • využívání nadstandardního sportovního vybavení školy

Vstupní test do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy proběhne ve čtvrtek 20. dubna 2023 v prostorách školního hřiště (tělocvičen) ZŠ Slovácká.

Při testu žák prokáže své tělovýchovné schopnosti, tělesnou kondici a výkony v základních atletických disciplínách.

Z výsledků testu bude rozhodnuto o vhodnosti zařazení žáka do této třídy, která má dlouholetou tradici a vykazuje mimořádné sportovní úspěchy.

Zde je elektronický formulář Přihlášky ke vstupním testům. Pečlivě jej vyplňte a odešlete, bude automaticky přijat. Ze školy Vám tedy nebude zaslán email o doručení přihlášky.

Formulář je možné vyplnit nejpozději 31. 3. 2023.

Po tomto datu již nebude možné formulář vyplnit a zaslat.

Případné dotazy vám zodpoví Mgr. Kateřina Dominiková, zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 515 518 101
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
ČÚ: 86-1846600207/0100