Informace k provozu školy od 30. 11.

Vážení rodiče, milí žáci,

od 30. 11. dochází k očekávaným změnám, celý první stupeň + 9. ročník nastoupí k prezenční výuce, u 6., 7., 8. ročníku bude docházet ke střídání prezenční a distanční výuky po týdnu.
Podrobné informace budou vybraným skupinám zaslány přes Edupage, obecné organizační informace zde:

Rotace 6., 7., 8. ročníku bude organizována takhle:

  • lichý týden (od 30. 11.) prezenčně: 6. A, B, C, D + 7. B + 8. B
  • lichý týden (od 30. 11.) distančně: 7. A, C, D + 8. A, C, D
  • sudý týden (od 7. 12.) prezenčně: 7. A, C, D + 8. A, C, D
  • sudý týden (od 7. 12.) distančně: 6. A, B, C, D + 7. B + 8. B

Pro distanční výuku platí s několika výjimkami Systém distanční výuky pro 2. stupeň tak jako doposud. O změnách informují učitelé. V Edupage budou vytvořeny 2 rozvrhy pro lichý a sudý týden.

Příchod žáků do budovy standardními vchody od 7:30 do 8:00, ranní družina od 6:30.

Pobyt ve škole probíhá za dodržení všech dříve platných protiepidemických opatření školy a aktuálních opatření vlády a ministerstev, zejména:

  • povinné nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole
  • pravidelné mytí a desinfekce rukou
  • rozestupy
  • pravidelné větrání místností
  • homogenita třídy

Výuka bude probíhat primárně v kmenových třídách, žáci různých tříd se nebudou ve výuce promíchávat (jako je zvykem např. u jazyků apod.). Výuka plavání, zpěv a Tv nejsou povoleny. V hodinách Tv jsou doporučeny vycházky. 

Kroužky – nebudou prozatím probíhat.

Školní klub - otevřen v omezeném provozu za dodržení podmínky homogenity a bez sportovních aktivit. Bližší info Mgr. Kocáb.

Školní družina – ranní od 6:30 (sdílený dohled), odpolední do 16:00 – otevřeno 8 oddělení (dodržení homogenity tříd). Bližší info D. Rylichová.

Školní jídelna - výdej obědů pro žáky 11:20 – 14:00 dle stanoveného rozpisu tak, aby nedocházelo k nahromadění žáků a prolínání více tříd. Rozpis nekoresponduje s obvyklými časy konce výuky.
Žáci 678 na distanční výuce mají možnost výdeje do jídlonosiče od 14:00 do 14:30.

Třídní schůzky – možnost on-line hromadné schůzky nebo individuální konzultace – Bližší info třídní učitelé.

Mgr. Martin Janošek, ředitel školy

 

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 515 518 101
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
ČÚ: 86-1846600207/0100