Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky "Prvky přírodní zahrady ZŠ Slovácká"

V souladu s ustanovením Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi č. 6/2020/PO, Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, verze 5.0 a podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon"), jsem rozhodl o vypsání výběrového řízení na stavební práce s názvem „Prvky přírodní zahrady ZŠ Slovácká“ s maximální předpokládanou hodnotou výběrového řízení ve výši 430 084 Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a končí dne 26.06.2023 v 09:00 hod. Nabídky podávají dodavatelé výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele https://zakazky.breclav.eu/profile_display_16.html

Mgr. Martin Janošek
ředitel školy

prvky prirod zahrady

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 515 518 101
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
ČÚ: 86-1846600207/0100