Školní jídelna

  Upozornění

  Informace pro cizí strávníky

  Oznamujeme, že od 1. ledna 2019 nebudeme vařit pro cizí strávníky (soukromé osoby, důchodci) z kapacitních důvodů.

  Vrácení čipů a vyúčtování přeplatků bude provedeno během měsíce ledna.

  Děkujeme za pochopení.

  Jídelníček a online objednávky

  http://www.misocz.cz/jidelna/zsslovacka


  Manuál pro internetové objednávky - první přihlášení

  Strávníci (mimo MŠ) si mohou obědy objednávat a rušit u terminálu nebo přes internet nejpozději do 14:00 hodin na následující den.

  Své přístupové uživatelské jméno a heslo získáte v kanceláři u p. Bartošové nebo na tel. 519 370 876.

  Školní jídelna

  Na naší škole je jídelna v provozu od roku 1977. Od té doby se mnoho změnilo. V roce 2006 proběhla celková rekonstrukce školní kuchyně – výměna vybavení kuchyně novým zařízením, např. konvektomat, myčky, nahřívací vozíky atd. Skladové prostory jsou vybaveny mrazícími pulty a dvěma chladícími boxy na masové a mléčné výrobky, ovoce a zeleninu.

  Jídelna má kapacitu pro 1000 strávníků a 150 míst u stolů. Stravuje se 800 strávníků. Vaříme tři druhy jídel, z nichž si strávník na 14 dnů dopředu muže objednat. Velmi oblíbený mezi žáky je salátový bar, kde si může každý sám vybrat jednu misku z šesti druhů: zeleniny, salátů, ovoce a kompotu, dle chuti.

  Nejoblíbenějšími jídly dětí jsou: krupicová kaše, bramborová kaše, špagety, omáčky s knedlíkem a smažený řízek.

  Žáci mají možnost odebírat svačiny o velké přestávce (9.40-10.00) ve školní jídelně.

  Informace pro strávníky

  V roce 1998 byl zaveden čipový stravovací systém s evidencí. Každý strávník odevzdá na začátku školního roku přihlášku ke stravování. Je nutné zakoupit stravovací čip za 115,- Kč, který strávníkům slouží ke vstupu do školy, k legitimaci při výdeji jídla, při manipulaci na terminálu (objednávání a odhlášování obědů) a kopírování (kopírka na hlavní chodbě). Zpět jsou odkupovány pouze čisté, nepoškozené a plně funkční čipy.

  V případě zapomenutí čipu si žák může vyzvednout v kanceláři školy náhradní stravovací lístek – maximálně pětkrát za sebou (zapíše se do určeného sešitu). Při opakovaném zapomínání čipu budou zákonní zástupci upozorněni a požádáni o nápravu, nový čip si musí zakoupit do 5 dnů od ztráty.

  Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a pracovníků školských zařízení a cizích strávníků. Ve školní jídelně se mohou stravovat jen strávníci, kteří odevzdají v kanceláři školy řádně vyplněnou přihlášku ke stravování (na každý školní rok musí být nová přihláška). Přihlášky a odhlašování obědů provádí sám strávník (nebo zákonný zástupce) u terminálu ve škole nebo přes internet.

  Strávník, který nebude odebírat oběd po dobu jednoho měsíce – bude vyloučen ze stravování (netýká se žáků a zaměstnanců po dobu nemoci). Vyloučený strávník vrátí čip a vyzvedne si přeplatek za stravné.

  Pravidla pro výdej obědů žákům školy

  Podle vyhlášky č. 107/20085 Sb., o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna a prázdnin lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně režijních nákladů). Týká se i družiny o prázdninách.
  Citace z vyhlášky: "Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve které dosahují věku podle bodů 1-4". Dále je třeba zdůraznit, že školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna.

  Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

  Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

  První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se podle vyhlášky c.107/2005 Sb., považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy, jinak musí doplatit režijní náklady ve výši 29,- Kč (toto platí i v době prázdnin a ředitelského volna).
  Strávníci, kteří odebírají stravu do jídlonosičů - strava je určena pro okamžitou spotřebu • 37 odst.1-vyhl. 137/2004 Sb., proto ji nelze uchovávat.
  Pokud žák (strávník) z důvodu prvního dne nemoci nestihne odhlásit stravu, má možnost si zákonný zástupce (rodič) vyzvednou oběd s čipem do vlastních jídlonosičů v době od 11.00 – 11.20 hodin. Pokud bude chtít odebírat obědy i v době nemoci, musí uhradit v kanceláři školy režijní náklady ve výši 29,- Kč/oběd.

  Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášení.

  Informace pro cizí strávníky

  Podmínky pro odebírání obědů

  • odevzdaná přihláška (platí jeden šk. rok)
  • vlastní jídlonosič (nesmí se používat skleněné nádoby)
  • objednané a zaplacené obědy
  • zakoupený stravovací čip

  Obědy se platí i objednávají vždy dopředu. Výběr je ze tří druhů jídel.

  Vstup do školní jídelny – pouze z ulice Žižkova. Cizí strávník nesmí procházet přes hlavní chodbu školy – porušování může vést k vyloučení ze stravování. Pro konzumaci oběda je vyhrazena pouze přední část jídelny.

  Do školní jídelny je zákaz vstupu osobám, které nejsou přihlášeny ke stravování.

  Pravidla pro výdej do jídlonosičů

  • Do skleněných nebo znečistěných nádob stravu nepodáváme. Dle § 26 zákona nedoporučujeme také používat hliníkové jídlonosiče.
  • Jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.
  • Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst. 2 má být oběd spotřebován nejpozději do 4 hodin po uvaření.

  Rozpis výdeje

  11:00 - 11:20 hodin – výdej do jídlonosičů
  11:20 - 11:30 hodin – výdej cizím strávníkům stravujícím se ve školní jídelně
  11:20 - 14:00 hodin – výdej žákům a zaměstnancům škol

  Upozornění

  • Mimo stanovené hodiny nebudou obědy do jídlonosičů pro zaměstnance ani pro cizí strávníky vydávány!!!
  • Neodhlášený a neodebraný oběd propadá a není za něj náhrada.
  • Strávník, který nebude odebírat oběd po dobu jednoho měsíce – bude vyloučen ze stravování (netýká se žáků a zaměstnanců po dobu nemoci). Vyloučený strávník vrátí čip a vyzvedne si přeplatek za stravné.
  • Veškeré změny v objednávání a odhlašování jídel na následující den lze provádět pouze do 14.00 hodin. Po této době již terminál tuto změnu neprovede.

  Cena stravného a způsob platby

  Pozor! Změna stravného od 28.8.2019

  žáci 7-10 let 24,- Kč
  žáci 11-14 let 28,- Kč
  žáci 15 a více let 31,- Kč
  studenti 15 - 18 let 31,- Kč
  cizí strávníci 60,- Kč
  záloha na čip 100,- Kč
  poplatek za ŠD 100,- Kč/měsíc

   

  Způsob placení - Převodem z účtu:

  • Vyřídit stravování a zakoupit čip můžete během června, nebo poté až od 28.8.2019 příp. po tel. domluvě
  • Zřídit SOUHLAS S INKASEM (ne trvalý příkaz) na dobu neurčitou, bez variabilního symbolu
  • č.ú. KB 86-1846600207/0100, limit 1.000,- Kč na jedno dítě (poplatek za ŠD je už zahrnut v limitu na stravné, bude se odečítat měsíčně ze stravného)
  • vždy k 15. dni v měsíci provedena srážka – počínaje 15.8.2019, v červenci se vrací přeplatky zpět na účet

  Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit vedoucí stravování změny, týkající se: čísla účtu, změny adresy, ukončení stravování. Pokud nebudou změny nahlášeny, nezodpovídáme za případné chyby v převodu peněz na špatný účet.

  Rodiče, děti, zaměstnanci školy a cizí strávníci jsou povinni se seznámit s „řádem školní jídelny" a „směrnicí školní jídelny o stravování v základní škole“ a řídit se jím. Tyto řády bude k přečtení celoročně na internetových stránkách základní školy a ve školní jídelně.

   

  Adresa školy

  • Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace
  • Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

  Ředitel školy

  • Mgr. Martin Janošek
  • tel.: +420 519 361 282
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Kancelář, spojovatelka

  • Tel: +420 519 370 876
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Fakturační údaje

  • IČ: 60680709
  • IZO: 102255113
   RED_IZO: 600112276 
  • č.ú.: 86-1846600207/0100