Zápis do první třídy pro šk. rok 2024/2025

Zápis 2024 - plakát

Zápis k povinné školní docházce

se uskuteční 4. dubna 2024 od 13:00 do 17:00.

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny 3 první třídy s předpokládaným celkovým počtem 68 žáků.

K zápisu se přihlašují děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Rodič si k zápisu připraví: 


Nemáte-li možnost tyto dokumenty vyplnit předem, vyplníte je až u zápisu. 

U zápisu bude zákonným zástupcům přiděleno registrační číslo dítěte. Předpokládané datum vydání rozhodnutí je 12. 4. 2024. Do tohoto data mají zákonní zástupci právo vyjádřit se k podkladům. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy www.slovacka.cz, dále na vstupních dveřích a na bráně školy. Nepřijatým žákům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Odklad

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odklad je třeba zažádat v termínu zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Případné doplňující informace budou zveřejněny na stránkách školy.

Dokumenty

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 515 518 101
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
ČÚ: 86-1846600207/0100