Enviromentální výchova

 Dne 14. 10. 2021 pořádalo město Břeclav na Cyklosféře environmentální program. Akce se zúčastnili žáci 3. B a 3. C třídy. 

     Na naší škole je environmentální výchova integrována v rámci běžné výuky především do vzdělávacích oblastí Člověk a svět na prvním stupni a Člověk a příroda na druhém stupni. EV se ale promítá do téměř všech vzdělávacích oblastí a je v závislosti na probíraném učivu ve větší či menší míře součástí většiny předmětů.

     Děti byly během projektu rozděleny do několika skupin a každá skupinka si procházela jednotlivá stanoviště, kde si děti ověřovaly své praktické i teoretické znalosti a dovednosti formou různých úkolů. 

      Velké díky patří městu Břeclav, zejména p. Dokulilové, jejím skvělým kolegyním a břeclavskému hasičskému sboru, kteří se dětem plně věnovali a ukázali jim klady a zápory jejich práce.

       Děti si měly možnost vyzkoušet hasičské oblečení, prohlédnout termo kameru, uhasit „hořící dům“ a prohlédnout mnoho jiných nezbytně nutných pomůcek k výkonu povolání hasiče.  

       Projekt byl zaměřený na posilnění cítění a úcty k přírodě, k rozvinutí pocitu zodpovědnosti za životní prostředí.

       Děti i paní učitelky dostali výborné občerstvení a v závěru projektu byly dětem rozdány krásné dárečky. Počasí nám vyšlo a akce se dětem velmi líbila. 

Vypracovala: Lebdušková Barbora

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 515 518 101
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
ČÚ: 86-1846600207/0100