Projekt "Dopravní výchova"

23. ledna 2020

Ten čtvrtek se ve všech 4. ročnících nesl v duchu bezpečnosti silničního provozu díky projektu s názvem Dopravní výchova.

Projekt probíhal ve třech třídách, každý vyučující seznámil žáky s určitou problematikou týkající se vhodného oblečení, dopravního značení a poskytnutí první pomoci.  Žáci poznávali a zařazovali dopravní prostředky, seznamovali se s dopravními značkami a pravidly silničního provozu týkajícími se chodců. Řešili dopravní situace týkající se cyklistů,  provoz na křižovatkách, upevňovali si znalosti o správném vybavení jízdního kola a upřesňovali správný význam a použití dopravních značek.

Prakticky si vyzkoušeli první pomoc ve dvojicích, nacvičovali si stabilizovanou a protišokovou polohu, poskytnutí první pomoci při drobných úrazech a poranění, obvazovali si HKK do trojcípého šátku. Žáci byli seznámeni i se závažnějšími stavy např. bezvědomím, jehož nedílnou součástí

je zahájení umělého dýchání a nepřímé srdeční masáže. 

Dopravní tématika byla žákům podávána hravou a zábavnou formou, znalosti byly prověřovány písemnými testy, které jsme společně na konci projektu vyhodnotili. Téma dopravní výchovy se prolínalo různými vyučovacími předměty, např. českým jazykem, prvoukou, matematikou, pracovními činnostmi.

Pro tento projekt se učitelé 4. ročníků rozhodli s ohledem na bezpečnost dětí a minimalizaci jejich úrazů v silničním provozu.

Takto ucelený soubor praktických i teoretických úkolů, se kterým budou žáci pracovat i v dalších letech, jistě splní své poslání, tedy poskytne dostatek informací a podnětů k dodržování pravidel silničního provozu.

Vypracovala: Lebdušková Barbora 

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 515 518 101
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
ČÚ: 86-1846600207/0100