Školní poradenské pracoviště

Školní speciální pedagog

PhDr. Renáta Jurčíková
Ivana Brhelová
Denisa Ježková

(Pracovna: dveře č. 122 ‑ chodba k tělocvičnám)
email: rjurcikova@slovacka.cz, ibrhelova@slovacka.cz, djezkova@slovacka.cz
tel.515 518 108, 777 043 392
konzultační hodiny: dle domluvy, žáci nás mohou osobně kontaktovat kdykoli během dne.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu. Jeho služby mohou využít žáci, jejich rodiče a samozřejmě také pedagogové a pracovníci této školy.

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga:

 • depistážní činnosti: vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • diagnostické a intervenční činnosti: diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení, podpora ve výuce. Zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem nebo skupinou žáků,
 • metodické a koordinační činnosti: příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb v rámci školy, kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu stupně podpory, koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga.

Co Vám může poskytnout školní speciální pedagog:

Děti/žáci mohou školního speciálního pedagoga vyhledat, mají-li potíže s učením v rámci výuky, potřebují poradit s efektivní domácí přípravou do školy, mají potíže se soustředěním nebo pociťují školní neúspěch apod.
Mohou využít:

 • individuální konzultace
 • pravidelné individuální hodiny reedukace (náprav) jako žák se specifickými poruchami učení
 • individuální konzultace a podporu pro mimořádně talentované a nadané dítě
 • konzultace o potížích s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli a rodiči související se školním neúspěchem apod.

Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:

 • studijní a výchovné potíže svých dětí související se školním neúspěchem
 • doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření, použití metod a forem práce podpory při přípravě do školy v domácím prostředí
 • efektivní domácí přípravu na výuku dle individuálních potřeb, možností a podmínek jejich dětí
 • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte
 • v případě zájmu možnost společného setkávání s jinými rodiči dětí se specifickými poruchami učení.

Pedagogové mohou úzce spolupracovat se školním speciálním pedagogem a konzultovat:

 • individuálně výukové a výchovné potíže žáků související se školním neúspěchem a vytváření podmínek pro týmovou spolupráci (žák, pedagog a rodič)
 • volbu vhodných výukových metod i strategií v propojení s formou reedukace a efektivní domácí přípravou, která ovlivní výuku a spolupráci se žákem
 • podporu a pomoc při vytváření i hodnocení individuálních vzdělávacích plánů (IVP) a plánů pedagogické podpory (PLPP) pro žáky, spolupráci a možnosti podpory talentovaného a mimořádně nadaného žáka
 • cílenou formu podpory u jednotlivých žáků ve spolupráci s asistentem pedagoga (AP)
 • více příležitostí k individuální práci se žákem ve výuce (i s ostatními žáky ve třídě)
 • možnost lépe poznat osobnost žáka (žáků).

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či skupinami žáků. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

Kontaktní údaje

Adresa školy
 • Základní škola Břeclav, Slovácká 40
 • příspěvková organizace
 • Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav
Fakturační údaje
 • IČ: 60680709
Bankovní spojení
 • 86-1846600207/0100
 • (Komerční banka)
Datová schránka
 • ID datové schránky: hpkdtwx
Resortní identifikátor školy

Hlavní kontakty

Kancelář, spojovatelka
Ředitel školy
VŠECHNY KONTAKTY

 

Jak se k nám dostanete

autobusová zastávka

Slovácká

autobusová zastávka

Jana Palacha

Slovácká 40,
Břeclav

ZOBRAZIT TRASU

Spojme se

loading

Než budete pokračovat

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Cookies - nastavení

zavřít

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Správa předvoleb souhlasu

Nezbytné cookies

Bez nich se web neobejde. Zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

vždy povoleno

Marketingové cookies

Shromažďují informace, které pomáhají k lepšímu přizpůsobení reklam vašim zájmům.

Personalizační cookies

Se zapnutým personalizovaným cílením budeme zpracovávat informace o vašem chování na webu. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout to, co vás zajímá.

Analytické cookies

Pomáhají nám zjistit, kdo navštěvuje náš web a jak ho lidé používají. Díky těmto datům můžeme efektivně pracovat na vylepšování obsahu i funkčnosti.