• ŠPP

Školní parlament na ZŠ Slovácká

Školní parlament ve školním roce 2016/2017

Od 27.9.2016 působí na škole nově zvolený školní parlament. Jsou v něm zástupci žáků většiny tříd druhého stupně a pátých tříd prvního stupně. Koordinátorkou parlamentu je školní psycholožka Anna Fiľová.

Od září probíhalo zasedání parlamentu téměř každý týden v odpoledních hodinách v multimediální učebně, kde máme k dispozici příjemný nestrukturovaný prostor. Žáci chodí na zasedání s vlastními náměty k řešení nebo podněty od žáků ve svých třídách a společně se domlouvají, na kterých projektech budou pracovat.

V říjnu jsme se setkali i mimo prostory školy v cukrárně Delikana. Členové parlamentu si spolu s rozhodováním o projektech vychutnávali zákusky a sladkosti.

Na schůzkách hodně diskutujeme, čímž se učíme konstruktivně komunikovat ve vlastní režii, bez učitelské autority. Máme zvolenou vnitřní strukturu parlamentu a určeného předsedu, místopředsedkyni, mluvčí, nástěnkáře, výtvarníky a fotografku. Role si dle potřeby flexibilně měníme.

Jako jeden z prvních projektů, kterému se parlament věnoval, byla zpětná vazba učitelům, kterou mluvčí parlamentu přednesli na čtvrtletní pedagogické radě. Dále mají žáci v plánu věnovat se různým školním akcím, hygienické vybavenosti školy a pozitivní zpětné vazbě učitelům na pololetní pedagogické radě. Členové parlamentu si rozdělují a plní své úkoly a o aktivitách informují žáky svých tříd. Zástupci školního parlamentu mohou své návrhy a připomínky po prodiskutování na setkání parlamentu předat vedení školy.

O dalších krocích parlamentu a projektech, které se vydařily nebo kterým se budeme věnovat, Vám podají zprávu sami členové parlamentu v druhém pololetí.

Školní psycholožka
Mgr. Anna Fiĺová

Archiv

Školní parlament 2013/2014

Zástupci školního parlamentu 2013/2014

5.A - Lukáš Florián, Eliška Nováková
5.B - Tereza Hanáčková, Adam Maurič
5.C - Tomáš Havelka, Nina Dlapalová
6.A - Eliška Šuláková, Adam Elsner
6.B - Karel Sedláček, Pavlína Zugárková
6.C - Boris Zemánek, Melanie Matějíčková
6.D - Adam Zobač, Vojtěch Kylián
7.A - Jakub Křivák, Monika Škrobáčková
7.B - Jan Němčok, Nikola Bartošová
7.C - Jiří Musil, Monika Lörinczová
8.A - Lea Vargová, Martin Šálek
8.B - Jakub Škrabal, Vojtěch Struhár
8.C - Nikol Peřinová, Petr Mendl
9.A - Karolína Legdanová, Marek Cinádr
9.B - Kateřina Bartošová, Radim Kašník
9.C - Adéla Sýkorová, Alan Bartl

Od 1.10.2012 působí na škole školní parlament. Jsou v něm zástupci žáků většiny tříd druhého stupně a pátých tříd prvního stupně. Za každou třídu 2 zástupci.

Od října probíhaly schůzky, které byly cca 1x za 14 dnů a to v ranních hodinách, kdy si většina žáků musela přivstat. Čas schůzek byl 7:15-7:45. tento čas byl zvolen především proto, že bylo velmi těžké sjednotit čas pro všechny zástupce v odpoledních hodinách, kdy většina žáků má kroužky, různé aktivity nebo odpolední vyučování. Proto velmi oceňuji, že i když jsou někteří zástupci svých tříd z okolních měst a obcí, dostavili se v brzkých ranních časech.

Co se na schůzkách vlastně děje? Celé první pololetí školního roku 2012/2013 je spíše o tom, že se domlouváme, co se bude dělat. Jak školní parlament ukáže svou aktivní tvář. Každý ročník tak dostal úkol k realizaci a na něm se bude následně pracovat.
V plánu je, že deváté třídy předají své zkušenosti a postřehy o druhém stupni žákům pátých tříd, budoucím šesťákům na druhém stupni v rámci besedy s nimi.
Osmé třídy vytvoří náplň možných aktivit ve třídách prvního stupně o velkých přestávkách a budeme vytvářet náplň adaptačního pobytu pro budoucí první třídy.
Žáci sedmiček budou tvořit náplň třídnických hodin pro první stupeň, ale je možné, že se zamyslíme i nad tím, co by se dalo dělat pro to, aby třídnické hodiny byly lepší i na druhém stupni.
Žáci šestých tříd spolu se žáky sedmých tříd budou tvořit aktivity pro možný sportovní den na prvním stupni.
V pátých třídách provedou žáci průzkum, ve kterém zjistí od spolužáků, co by je zajímalo na druhém stupni.
Ovšem to není všechno. Zástupci školního parlamentu mohou na setkání chodit také se svými návrhy a připomínkami, které by po prodiskutování na setkání parlamentu byly předány vedení školy.

Školní parlament a jeho členové také reagují na problémy žáků naší školy. Informují o své činnosti na třídnických hodinách nebo v hodinách občanské výchovy a snaží se svým vrstevníkům přiblížit i tím, že se zajímají o jejich potřeby. Proto jsme zvolili formu fiktivních otázek, kde mohou žáci anonymní formou položit otázku, na kterou hledají odpověď, ať se již týká jejich života ve škole, nebo mimo ni.

Abychom mohli na přípravách aktivit pracovat, rodiče zástupců školního parlamentu byli vyzváni i k tomu, aby děti mohli být několikrát za školní rok uvolněni z vyučování. Věřím, že to bude činnosti parlamentu ku prospěchu. Tímto děkuji všem rodičům, že umožnili svým dětem, aby byli zástupci školního parlamentu a dali jim svolení k jejich členství při této školní aktivitě.

O dalších plánech a možnostech zástupců i celého školního parlamentu budete opět informováni v příštím pololetí.

Za školní parlament
Mgr. Jana Pláteníková

Read more

Školní parlament 2012/2013

5.A - Aneta KOVAŘÍKOVÁ, Karolína GÜNTEROVÁ
5.B - Pavlína ZUGÁRKOVÁ, Jan MAREK
5.C - Magda NOVOTNÁ, Karel SEDLÁČEK
6.A - Mirka MAURIČOVÁ, Jakub KŘIVÁK
6.B - Nikola BARTOŠOVÁ, Jan NĚMČOK
6.C - Jiří MUSIL, Monika LORINCZOVÁ
7.A - Leona VARGOVÁ, Martin ŠÁLEK
7.B - Nikol LAŽOVÁ, Jaroslav HORNÍČEK
7.C - Petr MENDL, Nikol PEŘINOVÁ
8.A - x
8.B - Sabina PRAJKOVÁ
8.C – Adéla SÝKOROVÁ, Alan BARTL
9.A - x
9.B - Barbora HARAŠTOVÁ, Natálie SŮKALOVÁ
9.C - Tomáš MÍČEK, Lukáš CRHONEK
9.D - Veronika ZEZULOVÁ, Marek DROBILIČ

Zhodnocení působení školního parlamentu ve školním roce 2012/2013 na ZŠ Slovácká

V předchozím příspěvku bylo sděleno, že školní parlament byl založen v říjnu roku 2012. Zástupci většiny tříd chodili pravidelně na skupinová setkání, ať již celoškolní nebo v rámci ročníků. Zde byla probírána témata, která považovali žáci za důležitá.

V druhé polovině roku pak žáci devátých tříd spolu s paní zástupkyní II. stupně navštívili žáky pátých tříd a sdělovali jim své dojmy ze čtyř let na druhém stupni. Tato jejich aktivita byla příjemným doplněním při podávání přihlášek žákům do výběrových tříd- sportovní a jazykové. Žáci devátých tříd sdělovali klady jednotlivých tříd, ale i úskalí, které s sebou přináší tyto volby- př. větší náročnost učiva v jazykové třídě aj.

Celý školní rok žáci parlamentu mohli také na schůzkách trénovat dovednosti diskuze a sdělování názorů a návrhů. Trénink jsme zužitkovali ve středu 29.5.2013 v ranních hodinách. V tento den bylo uspořádáno setkání zástupců školního parlamentu s vedením školy - paní ředitelkou, kde mohli přednést své návrhy a postřehy ke školnímu běhu a životu školy. Mnoho návrhů bylo podnětných a otevřených k dalšímu jednání. Z mnohých návrhů vyplynula též potřeba dotazníkových průzkumů, které by zjistily preference u ostatních žáků této školy.

Příjemným překvapením byl řečnický projev a odhodlání mladších členů parlamentu- žáků pátých tříd, kteří měli opravdu mnoho připomínek a návrhů.

Za školní parlament věřím, že toto setkání s paní ředitelkou nebylo setkáním ojedinělým a letošní rozjezd školního parlamentu-jako orgánu zastupujícího žáky, bude dále pokračovat a vytvoří si na škole "zaběhnuté" koleje.

Za školní parlament
Mgr. Jana Pláteníková

Read more

 

Adresa školy

 • Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace
 • Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

 • Mgr. Martin Janošek
 • tel.: +420 519 361 282
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář, spojovatelka

 • Tel: +420 519 370 876
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

 • IČ: 60680709
 • IZO: 102255113
  RED_IZO: 600112276 
 • č.ú.: 86-1846600207/0100