• Škola

Školská rada

Info

Co je školská rada?

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb. školská rada:

 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Více informací o Školské radě najdete ve Školském zákoně na stránkách MŠMT.

Členové školské rady

Členové školské rady

Na období 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020 byli Radou města schváleni členové školské rady.

Z řad zákonných zástupců

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Z řad pedagogů školy

Za zřizovatele

Členky Školské rady, zvolené z řad rodičů

Vážení rodiče!

Zajímají nás vaše podněty k diskuzi mezi rodiči, naší školou a jejím zřizovatelem. Rádi budeme vaše podněty předávat dál při jednáních Školské rady naší školy. Pište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ivana Brhelová a Ivana Hlavňovská Dvořáková, členky Školské rady, zvolené z řad rodičů

Adresa školy

 • Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace
 • Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

 • Mgr. Martin Janošek
 • tel.: +420 519 361 282
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář, spojovatelka

 • Tel: +420 519 370 876
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

 • IČ: 60680709
 • IZO: 102255113
  RED_IZO: 600112276 
 • č.ú.: 86-1846600207/0100