• Webové stránky jsou ve výstavbě. Omluvte prosím případné drobné nedostatky. Děkujeme.

 • ARCHIV akcí, soutěží a fotogalerií předešlých ročníků najdete na adrese slovacka.cz/archiv

Informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení na SŠ

Vážení rodiče, Váš syn/Vaše dcera ukončí v tomto školním roce povinnou školní docházku. Proto bychom Vás rádi seznámili s termíny a podmínkami přijímacího řízení.

Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli SŠ, a to nejpozději do 1. 3. 2018.

 Podmínky přijímacího řízení střední škola zveřejní nejpozději do 31. 1. 2018.

Žák má možnost podat do 1. kola max. dvě přihlášky (lze podat obě přihlášky na různé obory téže školy, ale nelze podat obě přihlášky na tentýž obor studia téže školy). Obě přihlášky musí být totožné (se stejným  pořadím škol).

Žáci hlásící se do maturitních oborů konají státní jednotné přijímací zkoušky.

Jednotné přijímací zkoušky budou probíhat 12. a 16. 4. 2018 (náhradní termín 10. a 11. 5. 2018 ).

V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na SŠ, kterou uvedl na přihlášce jako první; v druhém termínu na SŠ, kterou uvedl jako druhou.

Uchazeči se započítává lepší výsledek z testu z ČJ a lepší výsledek z testu z M.

(Zpracování a rozeslání na SŠ provede Cermat.) Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %. Více informací o jednotných zkouškách naleznete na www.cermat.cz.

SŠ může vypsat ještě školní přijímací zkoušky (své vlastní), a to ve dvou termínech v rozmezí 12. - 28. 4. 2018 (případně do 30. 4. u oborů s výučním listem).

Přihlášky

Přihlášky žák obdrží na základní škole společně s pololetním vysvědčením.

Při vyplňování přihlášek nepřehlédněte:

Na přední  straně již budou vyplněny základní údaje o uchazeči, na zadní straně bude uveden prospěch z posledních tří vysvědčení. Doplníte názvy a adresy SŠ  a obory vzdělání, doplníte podpisy ( uchazeče, zákonného zástupce ), v případě potřeby i lékařské potvrzení  ( lze  doplnit až po navrácení formulářů s potvrzeným prospěchem ). Takto vyplněné přihlášky donesou žáci výchovné poradkyni, ta zajistí potvrzení přihlášek podpisem ředitelky školy a razítkem.

Následně budou potvrzené přihlášky vráceny žákům zpět domů.

Pokud má žák specifické vzdělávací potřeby, je nutné přiložit k přihlášce platné  doporučení PPP (SPC) se stanoveným druhým stupněm podpůrného opatření.

Umístění v soutěžích a olympiádách se dokládájí formou samostatné přílohy nebo přiložením diplomu.

Po přijímacích zkouškách

 Výsledky přijímacího řízení se u přijatých uchazečů vyhlašují formou veřejného vydání seznamu přijatých uchazečů (nejdříve 22. dubna).

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nezasílá. Nepřijatým

uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

Zápisový lístek

Zápisový lístek vydává uchazečům ZŠ. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu do 10 pracovních dnů odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Škola, na kterou přijatý žák neodevzdá zápisový lístek, bude počítat s tímto místem jako volným pro další kola přijímacího řízení. Vzít zápisový lístek ze SŠ zpět a přenést na jinou SŠ zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam byl přijat na odvolání.

Po uzavření 1. kola může ředitel SŠ vyhlásit libovolný počet dalších kol. V těchto kolech si žáci opět podávají přihlášky sami, a to v libovolném počtu.

Odvolání proti nepřijetí je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Termín Aktivita
do 31. ledna 2018 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
do 1. března 2018 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky  ( odesílá uchazeč )
od 12. do 28. dubna 2018 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna 2018 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
12. dubna 2018 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
16. dubna 2018 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
10. května 2018 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
11. května 2018 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Přejeme Vám i Vašemu dítěti úspěšnou volbu SŠ.

Mgr. Helena Ondrejková
výchovná poradkyně 2. stupně
tel. 519 361 283

Adresa školy

 • Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace
 • Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

 • Mgr. Iva Jobánková
 • tel.: +420 519 361 282
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář, spojovatelka

 • Tel: +420 519 370 876
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

 • IČ: 60680709, DIČ: CZ60680709 
 • IZO: 102255113
  RED_IZO: 600112276 
 • č.ú.: 86-1846600207/0100