Nabídka tříd s rozšířenou výukou jazyků a TV

NABÍDKA TŘÍD S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ A TĚLESNÉ VÝCHOVY

Základní škola Břeclav, Slovácká 40 nabízí žákům letošních 5. tříd pro následující školní rok 2021/2022 umístění v 6. třídách se sportovním zaměřením a se zaměřením na cizí jazyky.

Třída s rozšířenou výukou cizích jazyků:

 • 4 hodiny anglického jazyka
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Další cizí jazyk z nabídky školy (němčina, ruština, francouzština)
 • Mimoškolní aktivity rozšiřující znalosti a dovednosti v anglickém jazyce
 • Příprava nadaných žáků a jejich účast v konverzačních soutěžích
 • Návštěvy rodilých mluvčích z anglicky mluvících zemí
 • Výuka hudební výchovy a dějepisu metodou CLIL (propojení těchto předmětů s anglickým jazykem)
 • Výuka v odborné jazykové učebně a sluchátkové učebně
 • Využívání moderních výukových metod pomocí interaktivní tabule
 • Využívání výukových programů cizích jazyků na PC

Vstupní testy z českého a anglického jazyka do této třídy proběhnou na ZŠ Slovácká ve středu 7. dubna 2021 (písemná část), konverzační část testů v pátek 9. dubna 2021.

Test z anglického jazyka ověří čtení a poslech s porozuměním, znalost gramatiky, slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích a úroveň komunikativních dovedností.

Test z českého jazyka ověří čtenářskou gramotnost, dovednosti spojené se stavbou a významy slov, osvojení pravopisu a užívání správných gramatických tvarů.

Z výsledků bude rozhodnuto o vhodnosti zařazení žáka do této třídy, která má dlouholetou tradici a vykazuje vynikající výsledky v předmětových soutěžích, mezinárodních projektech a při přijímacích zkouškách na střední školy.

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

 • Zvýšený počet hodin výuky tělesné výchovy
 • Plavecký a bruslařský výcvik po celou dobu docházky na 2. stupeň ZŠ
 • Pohybová a kondiční příprava v předmětu sportovní hry
 • Mimoškolní aktivity se sportovním zaměřením
 • Každoroční lyžařský výcvikový kurz
 • Jarní sportovní soustředění
 • Práce s talentovanými žáky a jejich příprava na sportovní soutěže
 • Využívání nadstandardního sportovního vybavení školy

Vstupní test do třídy srozšířenou výukou Tv proběhne v pondělí 12. dubna 2021 vprostorách školního hřiště (tělocvičen) ZŠ Slovácká.

Při testu žák prokáže své tělovýchovné schopnosti, tělesnou kondici a výkony v základních atletických disciplínách.

Z výsledků testu bude rozhodnuto o vhodnosti zařazení žáka do této třídy, která má dlouholetou tradici a vykazuje mimořádné sportovní úspěchy.

Upozorňujeme rodiče, že žáci zařazeni do třídy s rozšířenou výukou Tv uhradí částku 500 Kč ročně, ze které jsou po 4 školní roky hrazeny aktivity spojené s činností této třídy, zejména podíl na pronájmu zimního a plaveckého stadionu a jarní sportovní soustředění. Výcviky plavání a bruslení jsou povinné, žáka lze osvobodit pouze na základě lékařského potvrzení.

Pečlivě vyplněné a podepsané přihlášky (součástí přihlášky je prospěch z 1. pololetí tohoto školního roku) zasílejte nejdříve od 1. 2. 2021 poštou nebo doručte do schránky na bráně školy. Neposílejte přihlášky prostřednictvím e-mailu.

Přihlášky je možno posílat nejpozději do 30. 3. 2021

Další informace získáte u Mgr. Kateřiny Dominikové, zástupkyně ředitele školy, telefon 519 361 296 

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 515 518 101
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
IZO: 102255113
ČÚ: 86-1846600207/0100