Výsledky zápisu pro šk. rok 2020/21

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o přijetí následujících uchazečů:

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

ZSSL20006
ZSSL20007
ZSSL20009
ZSSL20010
ZSSL20011
ZSSL20013
ZSSL20016
ZSSL20017
ZSSL20019
ZSSL20020
ZSSL20022
ZSSL20023
ZSSL20027
ZSSL20028
ZSSL20029
ZSSL20030
ZSSL20031
ZSSL20032
ZSSL20033
ZSSL20034
ZSSL20035
ZSSL20037
ZSSL20038
ZSSL20042
ZSSL20043
ZSSL20044
ZSSL20045
ZSSL20047
ZSSL20050
ZSSL20051
ZSSL20053
ZSSL20054
ZSSL20055
ZSSL20056
ZSSL20057
ZSSL20058
ZSSL20059
ZSSL20061
ZSSL20062
ZSSL20063
ZSSL20064
ZSSL20065
ZSSL20066
ZSSL20067
ZSSL20069
ZSSL20070
ZSSL20071
ZSSL20073
ZSSL20075
ZSSL20077
ZSSL20078
ZSSL20081
ZSSL20082
ZSSL20085
ZSSL20086
ZSSL20087
ZSSL20088
ZSSL20089
ZSSL20091
ZSSL20092
ZSSL20093
ZSSL20094
ZSSL20095
ZSSL20096
ZSSL20097
ZSSL20102
ZSSL20104
ZSSL20110


Seznam uchazečů s podanou žádostí o odklad:

ZSSL20014
ZSSL20015
ZSSL20021
ZSSL20024
ZSSL20025
ZSSL20039
ZSSL20068
ZSSL20076
ZSSL20083
ZSSL20084
ZSSL20098
ZSSL20099
ZSSL20105
ZSSL20106
ZSSL20107
ZSSL20108
ZSSL20109
ZSSL20111


Písemné rozhodnutí o přijetí bude založeno do spisu žáka. Zákonní zástupci si mohou zažádat o vyhotovení stejnopisu na sekretariátu školy. Písemné rozhodnutí o nepřijetí bylo uchazečům zasláno poštou. 

V Břeclavi dne 30. 4. 2020

Mgr. Martin Janošek
ředitel školy

 

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 515 518 101
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
IZO: 102255113
ČÚ: 86-1846600207/0100