Zápis - aktuální informace

Zápis k povinné školní docházce

proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Na ZŠ Slovácká se uskuteční v termínu 

od 1. dubna 2020 do 20. dubna 2020.

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 3 první třídy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

Po zpracování žádosti bude zákonným zástupcům oznámeno přidělení registračního čísla dítěte. Seznam přijatých žáků bude pod těmito čísly zveřejněn začátkem května na budově školy a na školním webu. Nepřijatým žákům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Tiskopisy žádostí si můžete vyzvednout u hlavního vchodu školy v pracovní dny od 8 do 12 hodin.

Přihlášku je možno doručit následujícími způsoby:

Od 1. 4. do 13. 4. 

POŠTOU

Tuto možnost velmi preferujeme.

MOC VÁM DĚKUJEME!!

kontakty

 • vyplnit všechny podklady (viz dokumenty níže)
 • přiložit kopii rodného listu dítěte
 • poslat poštou na adresu školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40, p.o.
Slovácká 2853/40
690 02 Břeclav

 • obálku označit nápisem:
  ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

DATOVOU SCHRÁNKOU

datove schranky

 • poslat všechny vyplněné podklady
 • přiložit scan (foto) rodného listu dítěte

do datové schránky školy 

hpkdtwx

E-MAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM

certificate bec

 • poslat všechny vyplněné podklady opatřené elektronickým podpisem 
 • a scan (foto) rodného listu dítěte

na e-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Od 14. 4. do 20. 4.

OSOBNĚ PŘEDAT VE ŠKOLE

hands salutation of two males

 • pouze ve výjimečných případech
 • je nutné si předem domluvit konkrétní termín předání v kanceláři školy (děkujeme za pochopení)

na e-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní osoba: Simona Kočíková, tel: 519 370 876, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odklad

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odklad je třeba zažádat v termínu zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Případné doplňující informace budou zveřejněny na stránkách školy.

Dokumenty

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 519 361 282
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
IZO: 102255113
ČÚ: 86-1846600207/0100