Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

ZÁPIS ZŠ SLOVÁCKÁ, BŘECLAV
Škola se zaměřením na výuku tělesné výchovy a cizích jazyků

Zápis proběhne ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00 hodin

NĚCO NAVÍC už od první třídy

motto školy: " Škola pro život"

 

na Vaše dítě čekají:

 • tři první třídy
 • jedna první třída s rozšířenou výukou matematiky, angličtiny, logiky a osobnostního rozvoje
 • výuka prvňáčků v samostatném pavilonu v krásně upravených třídách
 • školní družina s kapacitou 170 žáků (od 6:30 do 16:30 hodin)
 • tým plně kvalifikovaných učitelů
 • školní poradenské pracoviště - dvě výchovné poradkyně, dvě školní psycholožky, metodička prevence, školní speciální pedagog
 • dva dyslektické kroužky, LOGO procvičování
 • výborné vybavení ICT technikou a pomůckami, práce s miniroboty v hodinách informatiky
 • nadstandardní personální i prostorové podmínky pro tělovýchovné aktivity – 2 tělocvičny, posilovna, sportovní areál
 • sportovní rozvoj žáků - od 2. ročníku bruslení, 3. a 4. ročník plavání
 • zaměření na cizí jazyky, angličtina od 2. ročníku (kroužek Aj již od 1. třídy)
 • na 2. stupni vyučování některých předmětů metodou CLIL – v anglickém jazyce
 • obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit
 • školní parlament
 • přípravný kurz pro budoucí prvňáky
 • úspěšná práce s talentovanými žáky i s žáky vyžadujícími zvláštní péči (podpora sportovních, výtvarných, jazykových a dalších dovedností a vědomostí žáků se pozitivně promítá do významných celorepublikových i mezinárodních úspěchů žáků)
 • kamerový systém k zajištění bezpečnosti dětí ve škole
 • vyzvedávání dětí ze školní družiny pomocí čipových karet – systém BELLhop
 • školní jídelna se zaměřením na zdravou výživu - výběr ze tří jídel, 7 druhů ovocných a zeleninových salátů)

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v pondělí 30. 3. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin.

Těší se na Vás vedení školy a pedagogové ZŠ Slovácká

Dokumenty


Informace k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§ 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy www.slovacka.cz, dále na vstupních dveřích a na bráně školy.

Adresa školy

Základní škola Břeclav, Slovácká 40
příspěvková organizace
Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

Mgr. Martin Janošek
Telefon: +420 519 361 282
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

IČ: 60680709
IZO: 102255113
ČÚ: 86-1846600207/0100