• Info

Školní družina

Vychovatelky (2016/2017)

I. oddělení - Voždová Jiřina
II. oddělení - Loupancová Jitka
III. oddělení - Rylichová Dagmar
IV. oddělení - Texlová Magda
V. oddělení - Kabelková Jana
VI. oddělení - Mgr. Jurkovičová Alena

Kontakt do školní družiny

Tel: 519 361 273, mobil: 777 990 259


Školní rok 2016/2017

Ve všech činnostech respektujeme individuální schopnosti a možnosti účastníků školní družiny, umožňujeme spontánní aktivity, výběr činností, hraček a her dle zájmu účastníků. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast účastníků. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme účastníky k aktivnímu plánování využití a trávení svého volného času.

V letošním školním roce nabízíme účastníkům pestrý program ve všech činnostech ve školní družině. Činnosti přizpůsobíme věku účastníků, jejich zájmům a také se snažíme o seznámení s novými poznatky, činnostmi vhodnými k trávení volného času. Pro všechny máme připraveno mnoho společných akcí i činností v jednotlivých odděleních. Zaměříme se především na soužití v kolektivu, přátelství, ohleduplnost, na společné řešení všech problémů a vzájemné úcty jednoho ke druhému.

Jednotlivé cíle slučujeme do rozvíjených kompetencí, které vybavují účastníky prakticky využitelnými dovednostmi. Jsme zapojeni do projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“ a také zde probíhá kroužek „Seznámení s tenisem“ pod vedením zkušených trenérů.

Letos se také zaměříme na podporu individuálních zájmů účastníků, na jejich rozvoj dovedností, poznání, seberealizaci prostřednictvím zájmových činností.

Plán činností ŠD pro šk. rok 2016/17

ZÁŘÍ
Slavnostní zahájení školního roku
Seznámení se se všemi prostorami školy, dvorku, hřiště
Seznámení se se zásadami bezpečnosti při všech činnostech, hygienické návyky
Seznamovací hry, kamarádské chování, vzájemná ohleduplnost
Zdravý pohyb – pobyt na hřišti, školním dvoře

ŘÍJEN
Začíná sychravé počasí – vhodné oblékání, vitamíny, co nejvíce pobytu venku
Práce s přírodními materiály – podzimní plody, listy
Výroba a pouštění draků
Soutěže v piškvorkách
Státní symboly – 28. říjen
Návštěva kina
Upevňování chování v kolektivu – „Draka je lepší pochválit“

LISTOPAD
Návštěva filmového představení
Pohybové hry v tělocvičně, taneční soutěž
Halloween
Příroda se chystá na zimu – koláž z přírodnin, listů
Představení denního stacionáře UTILIS – O veliké řepě

PROSINEC
„Mikuláš“ lidové zvyky a tradice
Zimní radovánky na sněhu
Čas vánoc – koledy, vánoční výzdoba
Vánoční jarmark – výroba a prodej dárků
Šikulka – tvoření ve školním ateliéru

LEDEN
„Mráz čaruje“ – obrázky se zimní tématikou
Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky
Příroda v zimě – naše pomoc zvěři v lese
Návštěva knihovny – soutěže, kvízy
Pobyt venku – sáňkování, bobování
Práce s vlnou „Od beránka po svetr“

ÚNOR
Masopust – rej masek, karnevalová diskotéka
Výtvarná soutěž: Bude ze mě „Picasso“?
Návštěva kina
Pobyt v tělocvičně – cvičení s hudbou
Ochrana zdraví – zdravý jídelníček

BŘEZEN
Enviromentální výchova – vztah člověka k přírodě
Zvířata a jejich mláďata
Měsíc knihy – Pohádky, Večerníčky
Návštěva filmového představení
První jarní květina

DUBEN
Ekohrátky – ochrana životního prostředí – úklid okolí školy
Dopravní výchova – využití dopravního hřiště
Velikonoce – odkaz minulosti, malování vajíček, výzdoba
Míčové hry na hřišti
Čarodějnické radovánky

KVĚTEN
1. Máj – lásky čas – láska k rodičům, kamarádství
Den matek – výroba dárečků, přání
Mezinárodní den rodiny – tradice, zvyky
Pobyt venku, hry a soutěže
Rozkvetlá louka – výtvarná práce

ČERVEN
Častý pobyt na dětském hřišti
Oslava Dne dětí, soutěže
Otisk dlaní - přátelství
Malování na chodníku
Zhodnocení celého školního roku
Prázdniny se blíží – rizikové faktory pro děti o prázdninách
Rozloučení se školou

Spolupráce s DDM dle nabídky v průběhu celého roku, účast na sportovních a kulturních akcích, zapojení do celoškolních projektů.

Dokumenty ŠD

Adresa školy

 • Základní škola Břeclav, Slovácká 40, příspěvková organizace
 • Slovácká 2853/40, 690 02 Břeclav 

Ředitel školy

 • Mgr. Martin Janošek
 • tel.: +420 519 361 282
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář, spojovatelka

 • Tel: +420 519 370 876
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fakturační údaje

 • IČ: 60680709
 • IZO: 102255113
  RED_IZO: 600112276 
 • č.ú.: 86-1846600207/0100