příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Iva Jobánková
ijobankova@slovacka.cz | 519 361 282
IČO: 60680709

Facebook ZŠ SlováckáYouTube kanál ZŠ Slovácká
Erasmus

Ocenění společnosti Scio ROP Jihovýchod - Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká
SMART vzorová škola eko-zoo.com
K-centrum Břeclav Happy Snack
Projekt Comenius Škola pro demokracii
Home Šk. porad. pracoviště Školní speciální pedagog
Školní speciální pedagog PDF Tisk Email
29. listopad 2016

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps.

eupenizeskolam.czbanner-ramps

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

i v tomto školním roce máte možnost využívat služeb školního speciálního pedagoga. Školní speciální pedagog působí od školního roku 2013/2014 na ZŠ Slovácká, Břeclav v rámci projektu Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb – VIP III., jenž je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Je zaměstnancem Národního ústavu pro vzdělávání v Praze, působí však výhradně na ZŠ Slovácká, Břeclav. Jeho služby mohou využít žáci, jejich rodiče a samozřejmě také pedagogové a pracovníci této školy.

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátit a co Vám může poskytnout:

Děti / žáci mohou školního speciálního pedagoga vyhledat, když mají problémy s učením, nevědí, jak se učit, mají potíže se soustředěním apod. Mohou využít:

 • individuální konzultace při studijním selhávání, při specifických či nespecifických poruchách učení či při výchovných obtížích a poruchách chování;
 • pravidelné individuální hodiny reedukace (náprav) jako žák se specifickými poruchami učení;
 • individuální konzultace a podporu jako mimořádně talentované a nadané dítě;
 • konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:

 • studijní a výchovné problémy dětí;
 • použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí;
 • doporučení vhodných pomůcek a podpůrných opatření;
 • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte;
 • v případě zájmu možnost společného setkávání s jinými rodiči dětí se specifickými poruchami učení.

Pedagogové mohou úzce spolupracovat se školním speciálním pedagogem a konzultovat:

 • individuálně výukové a výchovné problémy žáků;
 • volbu vhodných výukových metod a strategií spolu s formou reedukace;
 • podporu a pomoc při vytváření i hodnocení individuálních vzdělávacích plánů pro žáky;
 • cílenou formu podpory u jednotlivých žáků ve spolupráci s asistentem pedagoga.

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

Kontakt

pracovna: dveře č. 122 (chodba k tělocvičnám)
tel.: 519 361 295, 777 985 541
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pracovní doba

DEN KONZULTAČNÍ HODINY PRO PRÁCI A REEDUKACI S ŽÁKY A PRO RODIČE A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOLY
Čtvrtek 12:00 – 14:00

Konzultace jsou možné na základě telefonické či mailové domluvy i v jiný den (např. v pátek).
Doporučuji domluvit se na společné schůzce předem.
Krizová intervence je poskytována ihned.

sk-spec-pedagog